O firmieOFERUJEMY


  • doświadczenie i wiedzę z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na rynku pierwotnym i wtórnym od 2001r.

  • bezpieczną, kompleksową i profesjonalną usługę transakcji sprzedaży, kupna i wynajmu nieruchomości wraz z doradztwem w zakresie finansowania inwestycji,

  • elastyczne podejście do potrzeb Naszych klientów,

  • możliwość wyboru zakresu świadczonych usług i wysokości wynagrodzenia, w tym oszacowania wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego.

    Nasi doradcy działają pod nadzorem pośrednika w obrocie nieruchomościami (licencja zawodowa 5265) oraz rzeczoznawcy majątkowego (nr uprawnień 6374) nadanych w wyniku państwowego egzaminu zawodowego. Posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika nieruchomości do wysokości 350 tys. EURO i rzeczoznawcy majątkowego do wysokości 75 tys. EURO


OFERTA SPECJALNARealizujemy także dedykowaną reklamę nieruchomości w postaci indywidualnie przygotowanej prezentacji np. w postaci strony internetowej, jako studium zagospodarowania inwestycji. Cena zależna jest od zakresu i formy opracowania - usługa nie wymaga podpisania umowy o pośrednictwo.

Nasi partnerzy w internecie: